Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 424, a panele równoległe – w salach 424 na ostatnim piętrze oraz 131 na na I piętrze. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na parterze naprzeciwko wejścia. 

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać w sobotę w godzinach 8:30-15:00 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:00. W pozostałych przypadkach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

Sobota

9 czerwca 2018

Otwarcie obrad • 9:00-9:30 • sala 424

Panel 1 • 9:30-11:00 • sala 424

Dr Katarzyna Kozak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Autokreacja w dyskursie epistolograficznym epoki renesansu przyczynek do genezy autokreacji w angielskim dyskursie prasowym XVIII wieku

Mgr Elżbieta Krzewska (Instytut Studiów Politycznych PAN), List jako najmniejsza forma autobiograficzna na przykładzie listów rodzeństwa Świaniewiczów

Dr Elena Borisova-Yurkovskaya (Uniwersytet Warszawski), Doświadczenie samoświadomości w wymiarze duchowym w listach Andrieja Biełego do R.W. Iwanowa-Razumnika


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 2 • 11:30-13:00 • sala 424

Dr hab. prof. UP Marceli Olma (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Deklarowany obraz małżeństwa utrwalony w języku listów prywatnych Stanisława Chlebowskiego

Mgr Elżbieta Szyngiel (Uniwersytet Wrocławski), Nieudane (?) małżeństwo Aleksandra Puszkina w świetle listów poety do żony

Mgr Grzegorz Banasik (Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytet Warszawski), „Mój Bóg”. O dyskursie miłosnym w listach Gai i Jacka Kuroniów


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 3 • 13:30-15:00 • sala 424

Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, mgr Michał Sokulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Nieznane listy Zygmunta i Wincentego Krasińskich – edycje listów z rękopisów jako problem detektywistyczny

Dr Mirosława Radowska-Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego ze zbiorów Księży Marianów w Licheniu Starym

Prof. dr hab. Kazimierz Gajda (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Z listów Sienkiewicza – odczyt w Szczawnicy


przerwa obiadowa
dla prelegentów (sala 8)


Panel 4 a • 16:00-17:30 • sala 424

Dr hab. prof. KUL Ryszard Skrzyniarz, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), List jako forma edukacyjnego wsparcia córki przez matkę na przykładzie „Rady dla córki” Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej

Dr Anna Majewska-Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wartości i wartościowanie w listach Stanisława Witkiewicza do syna

Mgr Anna Gawryś (Uniwersytet Śląski), Retoryka tragedii. Retoryka żałoby. O korespondencji Oli Watowej z Czesławem Miłoszem

Panel 4 b • 16:00-17:30 • sala 131

Dr Magdalena Baer (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy list pożegnalny może stanowić dowód w dyskusji językoznawczej? Rzecz o liście Petara Zrinskiego do żony Any Katariny – 29 kwietnia 1671 r. 

Dr Aleksandra Błasińska (Instytut Badań Literackich PAN), Dlaczego Zofia Trzeszczkowska ukrywała swą tożsamość? Studium przypadku na podstawie listów Adama M-skiego do Zenona Przesmyckiego

Mgr Karina Ćwirzeń (Uniwersytet Opolski), „Niech żyje literatura!”. O Listach Stanisławy Przybyszewskiej


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 5 a • 18:00-19:30 • sala 424

Dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski)  Żyj, tak jak piszesz…” – pareneza egzystencjalna w listach Mickiewicza z lat czterdziestych XIX wieku do kobiecego odbiorcy’

Dr Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński), Konwersacyjność listu – między komunikacją a eks-komunikacją

Franciszek Drąg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Od listu do e-maila

Panel 5 b • 18:00-19:30 • sala 131

Dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa (Akademia Ignatianum w Krakowie), Korespondencja naukowa A. A. Kochańskiego jako przykład dyskursu naukowego 

Mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), „W istocie jesteś jedynym człowiekiem, z którym naprawdę lubię dyskutować…”– o korespondencji Einsteina ze Schrödingerem oraz jej skutkach

Mgr Daria Chibner (Uniwersytet Warszawski), „Listy do przyszłej narzeczonej” Juliana Ochorowicza jako przykład próby przeistoczenia epistolografii w metodę naukową

Niedziela

10 czerwca 2018

Panel 6 • 9:00-10:30 • uwaga: zmiana! sala 131

Prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska (Uniwersytet Łódzki), Listy z oflagów. Studium z socjologii historycznej

Mgr Paulina Mielnik (Uniwersytet Jagielloński), Listy obozowe źródłem rodzinnych więzi

Mgr Magdalena Gajderowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), „Jestem zdrów i czuję się dobrze”. Charakterystyka grypsów więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 7 • 11:00-12:30 • uwaga: zmiana! sala 131

Dr Małgorzata Sokalska (Uniwersytet Jagielloński), O (nie)autentyczności listów Fryderyka Chopina

Mgr Arkadiusz Krawczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Poznać sztukmistrza. Teofil Lenartowicz o procesie rzeźbiarskim w korespondencji z przyjaciółmi

Mgr Elżbieta Klimus (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rola i znaczenie korespondencji Towarzystwa Filomatycznego Wileńskiego (1817–1824)


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 8 • 13:00-14:30 • uwaga: zmiana! sala 131

Mgr Magdalena Garnczarska (Uniwersytet Jagielloński), Listy Michała Psellosa jako źródło do XI-wiecznej bizantyńskiej kultury dworskiej i artystycznej

Dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie) O listowniku Jana Ursyna z Krakowa

Mgr Kamila Klepacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Etykieta językowa wybranych aktów mowy w „Listach na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory”
Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 1 czerwca 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s