Organizatorzy

Instytucje organizujące
Logo fundacji  id-logo hor
Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Zbigniew Pasek (AGH)
dr Anita Całek (UJ)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (UP)

Rada Naukowa

prof. dr hab. Piotr Borek (UP)
prof. dr hab. Beata Dorosz (IBL)
prof. dr hab. Marceli Olma (UP)
prof. dr hab. Krzysztof Szmidt (UŁ)
prof. dr hab. Aleksandra Tokarz (UJ)
dr hab. Aleksandra Chomiuk (UMCS)
dr hab. Bartłomiej Dobroczyński (UJ)
dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska (UW)
dr hab. Dariusz Pniewski (UMK)
dr hab. Iwona Puchalska (UJ)
dr hab. Ryszard Skrzyniarz (KUL)
dr hab. Marek Stanisz (UR)

Kontakt

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem ars.epistolandi@gmail.com 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s