Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 424, a panele równoległe – w salach 424 na ostatnim piętrze oraz 131 na na I piętrze. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na parterze naprzeciwko wejścia. 

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać w sobotę w godzinach 8:30-15:00 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:00. W pozostałych przypadkach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

Sobota

9 czerwca 2018

Otwarcie obrad • 9:00-9:30 • sala 424

Panel 1 • 9:30-11:00 • sala 424

Dr Katarzyna Kozak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Autokreacja w dyskursie epistolograficznym epoki renesansu przyczynek do genezy autokreacji w angielskim dyskursie prasowym XVIII wieku

Mgr Elżbieta Krzewska (Instytut Studiów Politycznych PAN), List jako najmniejsza forma autobiograficzna na przykładzie listów rodzeństwa Świaniewiczów

Dr Elena Borisova-Yurkovskaya (Uniwersytet Warszawski), Doświadczenie samoświadomości w wymiarze duchowym w listach Andrieja Biełego do R.W. Iwanowa-Razumnika


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 2 • 11:30-13:00 • sala 424

Dr hab. prof. UP Marceli Olma (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Deklarowany obraz małżeństwa utrwalony w języku listów prywatnych Stanisława Chlebowskiego

Mgr Elżbieta Szyngiel (Uniwersytet Wrocławski), Nieudane (?) małżeństwo Aleksandra Puszkina w świetle listów poety do żony

Mgr Grzegorz Banasik (Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytet Warszawski), „Mój Bóg”. O dyskursie miłosnym w listach Gai i Jacka Kuroniów


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 3 • 13:30-15:00 • sala 424

Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, mgr Michał Sokulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Nieznane listy Zygmunta i Wincentego Krasińskich – edycje listów z rękopisów jako problem detektywistyczny

Dr Mirosława Radowska-Lisak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego ze zbiorów Księży Marianów w Licheniu Starym

Prof. dr hab. Kazimierz Gajda (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Z listów Sienkiewicza – odczyt w Szczawnicy


przerwa obiadowa
dla prelegentów (sala 8)


Panel 4 a • 16:00-17:30 • sala 424

Dr hab. prof. KUL Ryszard Skrzyniarz, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), List jako forma edukacyjnego wsparcia córki przez matkę na przykładzie „Rady dla córki” Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej

Dr Anna Majewska-Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wartości i wartościowanie w listach Stanisława Witkiewicza do syna

Mgr Anna Gawryś (Uniwersytet Śląski), Retoryka tragedii. Retoryka żałoby. O korespondencji Oli Watowej z Czesławem Miłoszem

Panel 4 b • 16:00-17:30 • sala 131

Dr Magdalena Baer (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy list pożegnalny może stanowić dowód w dyskusji językoznawczej? Rzecz o liście Petara Zrinskiego do żony Any Katariny – 29 kwietnia 1671 r. 

Dr Aleksandra Błasińska (Instytut Badań Literackich PAN), Dlaczego Zofia Trzeszczkowska ukrywała swą tożsamość? Studium przypadku na podstawie listów Adama M-skiego do Zenona Przesmyckiego

Mgr Karina Ćwirzeń (Uniwersytet Opolski), „Niech żyje literatura!”. O Listach Stanisławy Przybyszewskiej


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 5 a • 18:00-19:30 • sala 424

Dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski)  Żyj, tak jak piszesz…” – pareneza egzystencjalna w listach Mickiewicza z lat czterdziestych XIX wieku do kobiecego odbiorcy’

Dr Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński), Konwersacyjność listu – między komunikacją a eks-komunikacją

Franciszek Drąg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Od listu do e-maila

Panel 5 b • 18:00-19:30 • sala 131

Dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa (Akademia Ignatianum w Krakowie), Korespondencja naukowa A. A. Kochańskiego jako przykład dyskursu naukowego 

Mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), „W istocie jesteś jedynym człowiekiem, z którym naprawdę lubię dyskutować…”– o korespondencji Einsteina ze Schrödingerem oraz jej skutkach

Mgr Daria Chibner (Uniwersytet Warszawski), „Listy do przyszłej narzeczonej” Juliana Ochorowicza jako przykład próby przeistoczenia epistolografii w metodę naukową

Niedziela

10 czerwca 2018

Panel 6 • 9:00-10:30 • uwaga: zmiana! sala 131

Prof. zw. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska (Uniwersytet Łódzki), Listy z oflagów. Studium z socjologii historycznej

Mgr Paulina Mielnik (Uniwersytet Jagielloński), Listy obozowe źródłem rodzinnych więzi

Mgr Magdalena Gajderowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), „Jestem zdrów i czuję się dobrze”. Charakterystyka grypsów więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 7 • 11:00-12:30 • uwaga: zmiana! sala 131

Dr Małgorzata Sokalska (Uniwersytet Jagielloński), O (nie)autentyczności listów Fryderyka Chopina

Mgr Arkadiusz Krawczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Poznać sztukmistrza. Teofil Lenartowicz o procesie rzeźbiarskim w korespondencji z przyjaciółmi

Mgr Elżbieta Klimus (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rola i znaczenie korespondencji Towarzystwa Filomatycznego Wileńskiego (1817–1824)


przerwa na kawę (sala 8)


Panel 8 • 13:00-14:30 • uwaga: zmiana! sala 131

Mgr Magdalena Garnczarska (Uniwersytet Jagielloński), Listy Michała Psellosa jako źródło do XI-wiecznej bizantyńskiej kultury dworskiej i artystycznej

Dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie) O listowniku Jana Ursyna z Krakowa

Mgr Kamila Klepacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Etykieta językowa wybranych aktów mowy w „Listach na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory”
Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 1 czerwca 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.

Advertisement

Miejsce obrad

Wydział Humanistyczny AGH znajduje się poza obrębem kampusu AGH (jednak w bliskim doń sąsiedztwie) w budynku D13 przy ul. Gramatyka 8A. W sobotę 9 czerwca obrady w sesjach plenarnych odbywać się będą na ostatnim piętrze w sali 424, zaś w sesjach równoległych — w sali 424 oraz w sali 131 na pierwszym piętrze.

Stolik rejestracyjny będzie zlokalizowany naprzeciw głównego wejścia. Przypominamy, że rejestracja będzie się odbywać wyłącznie w godzinach wskazanych w programie.

Przerwy kawowe i przerwa obiadowa w sobotę (wyłącznie dla prelegentów) zorganizowane zostaną na parterze w sali 8.

ksaf-agh-D13-jraczynski

Najbliżej budynku D13 znajdują się dwa przystanki autobusowe: Miasteczko Studenckie AGH oraz Uniwersytet Pedagogiczny. 

Na poniższej mapie mają Państwo rozrysowane dojście do Wydziału z najważniejszych z punktu widzenia dojazdu i pobytu w Krakowie miejsc miasta — kompleksu Dworca Głównego i Małopolskiego Dworca Autobusowego, a także pobliskich przystanków autobusowych.

Mapa dla uczestników konferencji:

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z planem całego campusu AGH (link prowadzi do pliku PDF). Wydział Humanistyczny jest na nim oznaczony jako budynek D13 (numer 17 w legendzie mapy).

Jeśli planują się Państwo poruszać po Krakowie komunikacją miejską, dobrym rozwiązaniem są bilety czasowe i wielodniowe — ich listę i rodzaje znajdą Państwo na stronie http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/rodzaje-biletow/ Informacje o aktualnych rozkładach jazdy znaleźć można na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl oraz https://krakow.jakdojade.pl. Podróżując po Krakowie komunikacją miejską, najlepiej korzystać z bezpłatnej aplikacji JakDojadę, dostępnej w sklepach Google Play i Apple Store).

W najbliższym otoczeniu Wydziału i Starego Miasta polecamy zwłaszcza poruszanie się tramwajami, które unikają większości korków. Jeśli wolą Państwo taksówki, najtańsze usługi oferuje Radio Taxi Mega (+48 12 196 25) a najlepsze (i najdroższe) Radio Taxi Wawel (+48 12 196 66). Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z aplikacji Ubera (najkrótsze czasy oczekiwania na przejazd w Krakowie i koszt przejazdu porównywalny z usługami Mega Taxi).

Call for papers

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ars epistolandi. Listy dawniej i dziś

Kraków, 9-10 czerwca 2018

List wpisuje się w szeroką tradycję ars epistolandi, zakorzenioną w kulturze od starożytności i do dziś żywo obecną, a równocześnie wymyka się wszelkim sztywnym klasyfikacjom ze względu na różnorodność form i funkcji, a także na rolę, jaką pełni w portretowaniu autora oraz adresata. Jego treść, obejmująca zarówno informacje przekazywane bezpośrednio przez podmiot, jak i ukryte w „warstwie głębokiej” tekstu, każdorazowo stanowią dla interpretatora wielkie wyzwanie ze względu na komunikacyjną złożoność przekazu jako wypowiedzi podmiotowej oraz na jego szeroki kontekst przedmiotowy (historyczno-społeczny, biograficzny, genologiczny, estetyczny i intertekstualny, kształtujący recepcję osoby i dzieła, wreszcie – literacki; wyliczenie to nie wyczerpuje oczywiście możliwych pól odniesienia).

Rozpatrywany w tym ujęciu list staje się niemal „królewską drogą” do poznania świata wewnętrznego podmiotu, lecz jednocześnie, ze względu na swą złożoność i niejednoznaczny status, prowokuje do stawiania trudnych pytań (o naturę listu, o możliwości, a także o granice jego rozumienia i poznawania czy też metody badawcze) oraz do rozstrzygania niełatwych dylematów (chociażby natury etycznej).

 • metodologie badań epistolograficznych;
 • epistolografia cyfrowa (emaile, smsy, komunikatory, blogi, vlogi etc.);
 • recepcja Teorii listu Stefanii Skwarczyńskiej (kategorie i podziały z perspektywy współczesnej);
 • nowe ujęcia epistolografii (list jako materiał badawczy dla literaturoznawcy, historyka, psychologa, pedagoga, socjologa, kulturoznawcy etc.);
 • sztuka pisania listów;
 • powieści w listach (np. Listy perskie, Nowa Heloiza, Niebezpieczne związki czy Dracula);
 • fikcyjna epistolografia;
 • analizy i interpretacje pojedynczych listów lub bloków korespondencyjnych;
 • kultura korespondencyjna w danym czasie/literaturze (konteksty społeczne, kulturowe, historyczne);
 • miejsce i rola listowników w rozwoju epistolografii;
 • paradoksy listu jako gatunku;
 • autokreacja w listach;
 • list jako obraz świata wewnętrznego i zapis egzystencji;
 • listy mówione;
 • listy otwarte;
 • listy miłosne;
 • listy więzienne i obozowe;
 • listy samobójcze, pożegnalne i ostatnie wole;
 • listy z pogróżkami, szantaże, okupy, listy seryjnych morderców (Kuba Rozpruwacz, Zodiak etc.);
 • anonimy i donosy.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ars.epistolandi@gmail.com mija 15 maja 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Organizatorzy

Instytucje organizujące
Logo fundacji  id-logo hor
Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Zbigniew Pasek (AGH)
dr Anita Całek (UJ)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (UP)

Rada Naukowa

prof. dr hab. Piotr Borek (UP)
prof. dr hab. Beata Dorosz (IBL)
prof. dr hab. Marceli Olma (UP)
prof. dr hab. Krzysztof Szmidt (UŁ)
prof. dr hab. Aleksandra Tokarz (UJ)
dr hab. Aleksandra Chomiuk (UMCS)
dr hab. Bartłomiej Dobroczyński (UJ)
dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska (UW)
dr hab. Dariusz Pniewski (UMK)
dr hab. Iwona Puchalska (UJ)
dr hab. Ryszard Skrzyniarz (KUL)
dr hab. Marek Stanisz (UR)

Kontakt

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem ars.epistolandi@gmail.com